Välkommen till Industri-Mekano AB

Vi bearbetar i de flesta material som marknaden för tillfället kan erbjuda.     

Vi håller genomgående hög kvalité på allt vi gör.

Vi har mer än 40 års erfarenhet av maskinbearbetning.

SE VÅR INFORMATIONSVIDEO PÅ YOUTUBE

Industri-Mekano AB är ett verkstads- och teknikföretag i Halmstad verksamt sedan 1980. Företaget har stort kunnande av skärande bearbetning. Vår verksamhet kan kort beskrivas som ”tillverkning av komplicerade detaljer i enstycks eller i små serier”. Detta tillsammans med rätt kvalitet, rätt pris och korta leveranstider anser vi vara vårt framgångskoncept och där vår moderna maskinpark och framför allt vår erfarna och ansvarstagande personal är de viktigaste framgångsfaktorerna.

Vår drivkraft har alltid varit långsiktiga relationer med marknadens mest krävande kunder. Idag återfinns företagets precisionstillverkade komponenter bl.a. i Kärnkraftsindustri, Läkemedelsföretag, Maskintillverkare, Pressindustri, Offshore Industri, Trucktillverkning m.fl.

 fastighetny