Tjänster

Maskinbearbetning

Serier

Tyngdpunkt på enstyckstillverkning / medelstora serier.

Bearbetat material

Samtliga på marknaden förekommande material.

Vi har flera samarbetspartners i södra Sverige och ett stort kontaktnät inom:

Därmed kan vi åta oss komplexa arbeten som inkluderar flera sorters bearbetning.