Kvalitet

Vi är stolta över att vara ett bolag känt för hög kvalitet och leveranssäkerhet. Vi som driver Industri-Mekano AB har lång erfarenhet inom verkstadsindustrin.

Industri-Mekano står för:

Valuta för pengarna

Vi ska vara ett företag med kvalitet i all vår verksamhet och kunderna ska uppleva att vi ger mest "valuta för pengarna". Det uppnår vi genom att leverera rätt kvalitet, i rätt tid, till rätt pris.

Totalt nollfelstänkande

Vi satsar på ett totalt nollfelstänkande. Det innebär:

Ständiga förbättringar

Genom ständiga förbättringar ska vi utveckla vår produktkvalitet, våra processer samt rutiner och därigenom stärka vår konkurrenskraft.

Vi använder "valda delar av "ISO 9001:2008".

Kvalitetssäkring

Alla tillverkade detaljer genomgår kvalitetskontroll och slutbesiktning. Kvalitetssäkring uppnås genom:

Miljöpolicy

Företaget ska värna om miljön. Vi ska vid inköp ställa krav på produkternas tillverkning ur miljösynpunkt. I första hand används återanvändbara produkter.

Avtal är tecknat med STK Halmstad för årlig verkstadskontroll.